تبلیغات
انتخاب های من - مطالب ابر The NoteBook
شنبه 2 تیر 1397

هذیان های یک ذهن درهم و برهم 11

   نوشته شده توسط: MRH    

-  اگه ماشین داشتی الان من به صغیر و کبیر برای دوساعت قرض ماشین رو نمیزدم
-  ماشین میخوای برا چی؟
-  با آرمیتا میخوایم بریم بیرون


ادامه مطلب

برچسب ها: The NoteBook ، دفترچه خاطرات ،