تبلیغات
انتخاب های من - مطالب ابر مجتبی سلیمی
شنبه 29 خرداد 1389

نوید (مجتبی ) سلیمی ( طاری ) از شیرین مثل نمک .... تا پاگشا

   نوشته شده توسط: MRH    نوع مطلب :بهترین نوشته ها ،همیشه نوشته ها ی او را دوست داشته ام . نگاه دقیق و قلم موجزش را ستوده ام . لحظاتی که باید باشکوه باشند را استادانه خلق میکند . در شخصیت پردازی نظیرش را ندیده ام ... بضاعت کمی در داستان نویسی دارم ... اما انتقاد دارم ... من منتقد خوبی هستم ... این یکی را مدعیم .
در میان آثار ایشان و دیگرانی که مطالعه کرده ام نظیر این اثر را ندیده ام . دوستش دارم . نه اینکه نقدی نمیکنم ، بی نقص است . همین !!!.
نامش " یاقوت های مادرم فرح " است .
کلامش شاعرانه است با ظرافت دیدی که بر او اظافه شده  با ملاحتی که در نستالژی خواننده را به دیدار معصومیت گمشده دعوت میکند .
دوستش دارم ... همین .
از دید من این اثر ایشان قابل تحسین نیست ، تحسین برایش کم است ... باید آنرا خواند و پرواز کرد ...
نوید سلیمی این اثر را همزمان با فاجعه زلزله بم نوشته . پس رگه های سیاه مرگ را در قار قار کلاغ بعنوان پانویس ذکر خاطرات از او باید پذیرفت .

یاقوت های مادرم فرح
مادرم با شنیدن این خبر از آنکه پاپیچ پدر شده بود تا یاقوت ها را بخرد ، در عین آنکه ابراز شادیش وصف ناپذیر بود ، از دیروز یعنی روز خرید یاقوتها حرف بمیان می آورد ...


یاقوت های مادرم فرح

برچسب ها: نوید سلیمی ، مجتبی سلیمی ،